Пейка и маса

Пейка и маса от цилиндрични дървени трупи!